| Home | Coaching | Therapie | Mindfulness | Bedrijven | Gastspreker | Info | Contact |

Bedrijfscoaching


Coaching voor leidinggevende

Leidinggevende hebben meer invloed op de organisatie en op een ander. Er rust meer verantwoordelijkheden op de schouders, er dient aan een verwachtingspatroon te worden voldaan. De targets, de omzetten, koers bepalen, het omgaan met werknemers en het netwerken. Zowel zakelijk als emotioneel word er veel verwacht. Werknemers zijn dikwijls volgers. Schudden ja tijdens de vergaderingen .Houden vervolgens vast aan het gangbare patroon, ongeacht of dit nu wel of niet ten goede van de bedrijfsvoering is. Het kan de verantwoordelijk het gevoel geven dat hij het vaak alleen heeft te doen door de voorbeeld functie.

Als bedrijfscoach ben ik een onafhankelijk vertrouwenspersoon, om knelpunten te doorbreken, u nieuwe inzichten te geven. Een werkelijk luisterend oor te zijn en u in uw kracht te zetten. Inzichten te geven over werknemers of het handelen in uw privé leven. Mee te denken, waarbij de privacy van gevoelige informatie ten alle tijden gewaarborgd blijft. .Qua communicatie en denkvermogen kunt u er van op aan dat het van gelijkwaardig niveau is. Bedrijfscoaching is geschikt vanaf midden en vooral het hoger segment.

Rouw op de werkvloer
Rouw op de werkvloer verdient alle aandacht. Ondanks dat het besef er bij veel bedrijven is wordt er lang niet altijd naar gehandeld. De mens heeft neiging om het onderwerp van zich af te houden. Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat een goede begeleiding in een vroegtijdig stadium voor de werknemer die geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies de kans op ziektemelding verkleind De werknemer voelt zich begrepen door het begrip van het bedrijf om te mogen rouwen en de daarbij aangeboden professionele begeleiding. Het bedrijf verandert dan van een plek van waar men voor moet vluchten, in een plek van een veilige haven om zichzelf te mogen zijn en kunnen zijn.

Werknemer en rouw
Door overlijden dierbare of door een echtscheiding. In beide gevallen betekent het een grote verandering waarbij gevoelens een plek moeten krijgen. Alleen al ččn op de drie werknemers krijgt te maken met ene echtscheiding, daar komt de confrontatie met het overlijden van een dierbare nog bij. Hebt u werknemer een ernstig zieke partner of kind,
Ook dan is er behoefte voor begeleiding omdat de aandacht uitgaat naar de zieke.

Reorganisatie
Een reorganisatie is ingrijpend voor de werknemers, de kern van het bedrijf wordt hierbij geraakt. Voor de werknemer die zijn ontslag krijgt voelt het als een groot verlies waarbij de vaste patronen aan het wankelen wordt gebracht. Zorgen om het vinden van een andere baan, de vaste lasten en een hypotheek die betaald moet worden. . Voor de werknemers die hun baan behouden hebben eveneens de ruimte nodig om de verliezen te kunnen verwerken. Het bedrijf is niet meer zoals was en angst over een eventuele volgende reorganisatie ronde spelen de werknemers parten. Belangrijk bij verliesverwerking binnen het bedrijf is hoe de leidinggevende zelf met rouw- en verliesverwerking om kunnen gaan.
© jerabel.nl • Website & hosting Beccus Internet Services